Tìm hiểu ngay cách giải nén file tar nhanh chóng

Bạn đang muốn sử dụng file tar đóng gói các files hay các thư mục vào chung trong cùng một file để thuận lợi cho việc sao lưu khôi phục dữ liệu. Trước khi muốn sử dụng cần tải và giải nén file tar để tiến hành một số chức năng vốn có.

  1. Cách sử dụng file tar

Hình ảnh có liên quan

Cách sử dụng file tar

Để thực hiện sử dụng file tar đến nén hay giải nén dữ liệu trước hết cần phải tạo file và sử dụng file nén một cách hiệu quả.

>>> Xem thêm: bán vps – Tìm hiểu dịch vụ tại Nhân Hòa với ưu đãi tốt hàng đầu thị trường

Tạo file nén tar

# tar -cvf filename.tar file1 file2 folder1 folder2

Filename.tar chính là tên file tạo mà bạn sẽ tạo ra.

File 1, Folder ,… Các file hoặc các thư mục mà bạn muốn sử dụng file tar để đóng gói chúng lại ( Sẽ được đóng gói lần lượt theo thứ tự liệt kê).

Lưu ý rằng khi lưu trữ file sẽ được để dạng Filename ( abc.img) hoặc có thể dạng file kèm theo đường dẫn ( boot/abc.img). Trong quá trình dữ liệu được bung ra file sẽ được đặt ở đúng vị trí đường dẫn đã lưu đó.

 

  • Đóng gói và nén dữ liệu

 

Chức năng chủ yếu của file tar là đóng gói dữ liệu. Nếu bạn muốn nén dữ liệu đồng thời giảm đi dung lượng thì bạn cần sử dụng thêm tùy chọn nén z cho gzip ( có định dạng .gz) hoặc có thể thêm tùy chọn l cho bullzip ( định dạng .bz2).

 

  • Lưu trữ bỏ qua các tập tin theo yêu cầu

 

Bạn có thể sử dụng thêm tùy chọn exclude để có thể loại bỏ tập tin theo yêu cầu trong quá trình đóng gói lưu trữ dữ liệu.

 

  •  Hiển thị tổng dung lượng lưu trữ

 

Bạn có thể sử dụng “ Totals” để hiển thị tổng dung lượng đã được lưu trữ.

Cách làm việc với file tar

  • Khi muốn xem bất kì một nội dung nào trong file tar quý vị có thể sử dụng thêm tùy chọn “c”.
  • Có thể thêm nội dung vào file lưu trữ bằng cách sử dụng tùy chọn “ r”.
  • Có thể sử dụng tùy chọn “ u” để cập nhập vào file lưu trữ đã có và tùy chọn “r” để thêm nội dung vào file lưu trữ.

>>> Xem thêm: hosting web – Tìm hiểu dịch vụ hosting giá tốt hàng đầu thị trường

  1. Cách giải nén file tar

Kết quả hình ảnh cho Cách sử dụng file tar

Giải nén file tar

Để tiến hành giải nén file tar các bạn sử dụng câu lệnh trên.

Bung nén file tar sử dụng thêm tùy chọn “ z” ( đối với gzip) hoặc “j” đối với bullzip.

  • Bung một vài thư mục khác chỉ cần chỉ rõ đường dẫn thư mục đích với tùy chọn “c”.
  • Bung một vài thư mục cụ thể có thể sử dụng câu lệnh # tar -xvf filename.tar file1 file2.

Trên đây là cách tạo và giải nén file tar một cách nhanh chóng đơn giản. Hi vọng với những chia sẻ của Nhân Hoà sẽ giúp bạn có thể tự mình tạo,  giải nén file tar và sử dụng hiệu quả.

>>> Xem thêm: kiêm tra tên miền – Tìm hiểu dịch vụ tên miền Nhân Hòa tốt hàng đầu thị trường

 

Leave a Reply