Thực phẩm trong siêu thị có an toàn?

Không có gì trong siêu thị là thực sự an toàn cho sức khỏe?

Khi tôi đc các dòng nhãn mác ca các sn phm trong siêu th, tôi nhn ra rng hơn 90% các loi thc phm siêu thkhông phi là đtăng cường sc khe, mà hoàn toàn ngược li.

Thực phẩm trong siêu thị có an toàn

Vậy thì, Thực phẩm trong siêu thị có an toàn ?

Ngay ckhu vc được gi là đtươi sng như trái cây, rau tươi là gn như không có gì, ngoài hàng “tươi sng” được trng cách đây hàng ngàn dm vi hàng tn các loi phân bón và thuc trsâu tng hp chết người. Còn tht “ướp” có llà ti tnht.

Nếu tôi vn Singapore, tôi skhông bao gibiết nhng tình tiết đó. Nhưng bây gi, khi đang nuôi thgà mái đtrng hnh phúc ca riêng mình trong rng và nuôi ln Hoàng tđen thrông, tôi có thhiu được skhng khiếp ca trang tri chăn nuôi gia súc mà tôi đã đc trong cun sách ca John Robbins Chế đăn ung cho mt nước Mm(Diet for a New America).

Bài Liên Quan:

Mẹ ốm ngén có ảnh hưởng tới thai nhi không?

Khi tôi tham gia cùng chng tôi trong các cuc hp ca ông vi nhng người trng xoài (theo cách trng phthuc vào hóa cht), tôi càng thy kinh shơn. đó chúng tôi đã nghe nhng người trng – bng bia (nhiu người có vic làm thành phvà thuê các nhà thu làm rung) dông dài vcách sdng cht đc hóa hc như thế nào đgiết con rp hay con sâu ăn bt hoc dùng cht hóa hc đdit trcdi.

Không lâu sau tôi đã sm biết rng hu hết các hóa cht này là các cht đc thm thu được (do đó không thra sch được), và nhiu ‘cdi’ là thuc cha bnh cho người và gia súc.

Số liệu thống kê về ung thư

Có đáng ngc nhiên không khi mà ttl1/1.000 người mc bnh ung thư cách đây 100 năm, còn bây gitllà 1/3 người và dđoán trong tương lai tlnày là 1/2 người. Nhưng khi biết rng chúng ta có ththay đi tt cthì điu đó thúc gic tôi quyết tâm hành đng

Ung Thư ở Việt Nam

Tại Việt Nam, ung thư là một trong những bệnh lý gia tăng hàng đầu, năm 2018 ước tính có hơn 164.000 ca mắc mới và hơn 114.000 ca tử vong.

Leave a Reply